InMedia-Tech Stacy

Faedah dan Had Teknologi Pengecaman Suara dalam Tetapan Klinikal

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, teknologi pengecaman suara telah mendapat populariti dalam industri penjagaan kesihatan, terutamanya dalam tetapan klinikal. Teknologi ini telah menyumbang kepada penjagaan kesihatan dengan cara berikut:

  • Ia meningkatkan produktiviti dengan membenarkan profesional penjagaan kesihatan menentukan nota dan laporan terus ke dalam komputer, menjimatkan masa dan meningkatkan kecekapan.
  • Ia meningkatkan penjagaan pesakit dengan membenarkan profesional penjagaan kesihatan memberi tumpuan kepada pesakit dan bukannya pada kertas kerja.
  • Ia meningkatkan ketepatan dan kesempurnaan rekod perubatan, mengurangkan risiko kesilapan dan meningkatkan keselamatan pesakit.
  • Ia memberikan fleksibiliti mengenai masa dan tempat profesional penjagaan kesihatan boleh mengakses maklumat pesakit, menjadikannya lebih mudah untuk menyediakan penjagaan berkualiti tinggi merentas tetapan yang berbeza.

Walaupun manfaatnya, beberapa cabaran dikaitkan dengan teknologi pengecaman pertuturan dalam penjagaan kesihatan.

  • Kos yang tinggi dan tempoh pelaksanaan yang panjang boleh menjadi halangan penting untuk diterima pakai.
  • Terdapat kebimbangan mengenai pematuhan HIPAA dan keselamatan maklumat pesakit.
  • Kesilapan transkripsi boleh berlaku, terutamanya dalam istilah perubatan yang kompleks, mengakibatkan ketidaktepatan dalam rekod perubatan dan penjagaan pesakit.

Teknologi pengecaman pertuturan berpotensi untuk merevolusikan penjagaan kesihatan. Akhirnya, terpulang kepada organisasi penjagaan kesihatan untuk menimbang faedah dan had serta memutuskan sama ada untuk melaksanakan atau tidak teknologi ini dalam tetapan klinikal mereka.

Baca artikel penuh di sini:

https://www.techstacy.com/voice-recognition-technology-in-healthcare/

Kongsi sosial

Mari bincangkan keperluan Data Latihan AI anda hari ini.