Polisi Laman Web

Tarikh Berkuatkuasa: 16th Jun 2023

Versi Penyata ini sebelumnya tersedia disini.

 1. Pengenalan:
  Shaip memandang serius privasi pelanggannya. Dasar privasi ini (“Dasar”) menerangkan cara kami mengumpul, menyimpan, menggunakan, berkongsi dan sebaliknya memproses maklumat peribadi anda, dikongsi dengan kami apabila (a) anda mengakses atau menggunakan tapak web https://www.Shaip.com (“tapak web”); (b) apabila anda mengakses atau menggunakan aplikasi mudah alih/web kami (“Aplikasi") atau (c) melalui apa-apa cara lain. Laman Web dan Apl secara kolektif akan dirujuk sebagai “platform”. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Polisi ini, anda boleh menulis kepada info@Shaip.com. Kami menghormati privasi anda dan mengikut komitmen kami, kami memastikan bahawa sebarang maklumat peribadi yang diterima akan diproses mengikut undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan. Tarikh Berkuatkuasa Dasar Privasi ini dinyatakan di bahagian atas Dasar Privasi ini. Kami boleh menyemak Polisi kami, pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Penggunaan berterusan anda terhadap Platform merupakan penerimaan anda terhadap Polisi yang dipinda. Sebarang Dasar yang dipinda akan diterbitkan pada halaman ini dan menggantikan semua versi sebelumnya. Sila semak semula secara berkala, dan terutamanya sebelum anda memberikan sebarang maklumat peribadi.
 2. Skop Polisi kami:
  Dengan ini, kami menerangkan di mana Polisi Privasi kami terpakai, apabila anda memohon kepada kami untuk pekerjaan atau penempatan kerja, pembekalan perkhidmatan anda kepada kami di mana, ia melibatkan maklumat peribadi dan akibatnya hubungan anda dengan seseorang lebih daripada satu. pelanggan kami akan ditubuhkan dan sebarang maklumat yang dikumpul daripada pihak ketiga. Dasar ini terpakai kepada maklumat yang kami kumpulkan semasa dan selepas pendaftaran anda dan/atau semasa pelaksanaan kerja dalam platform kami; dalam e-mel, teks dan mesej elektronik lain antara anda dan Platform kami; melalui aplikasi mudah alih dan desktop yang anda muat turun dari Platform kami, yang menyediakan interaksi bukan berasaskan pelayar khusus antara anda dan Platform kami; Apabila anda berinteraksi dengan pengiklanan dan aplikasi kami di tapak web dan perkhidmatan pihak ketiga jika aplikasi atau pengiklanan tersebut menyertakan pautan kepada dasar ini. Untuk butiran mengenai teknologi yang kami gunakan, maklumat peribadi yang kami kumpulkan, serta cara mengawal atau menyekat penjejakan atau memadam kuki, sila rujuk kepada dasar cookie. Polisi ini tidak terpakai kepada maklumat yang dikumpul di luar talian atau melalui sebarang cara lain, termasuk pada mana-mana Platform lain yang dikendalikan oleh Syarikat; atau mana-mana pihak ketiga (termasuk sekutu dan anak syarikat kami), termasuk melalui mana-mana aplikasi atau kandungan (termasuk pengiklanan) yang mungkin dipautkan atau boleh diakses daripada Platform.
 3. Bagaimana kami mengumpulkan maklumat anda?
  Apabila anda menggunakan atau mengakses Platform kami, kami mungkin mengumpul Maklumat Peribadi anda. Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi anda dengan cara berikut:
  • Maklumat yang anda berikan kepada kami: Apabila anda menggunakan atau mengakses Platform kami, kami mungkin menggesa anda untuk berkongsi maklumat dengan kami. Ini termasuk nama pertama, nama keluarga, nama pengguna, nombor telefon, alamat e-mel atau butiran hubungan anda yang lain, jantina, tarikh lahir, negara, jawatan, butiran Peranan atau pekerjaan, ID LinkedIn, alamat, sebarang media, termasuk imej muka atau lain-lain , rakaman suara atau video yang anda rakam/ muat naik pada Platform.
  • Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik: Apabila anda menggunakan atau mengakses Platform kami, kami mungkin secara automatik mengumpul maklumat tentang anda melalui penggunaan kuki, suar web dan teknologi penjejakan lain. Ini termasuk data penggunaan, iaitu maklumat tentang aktiviti anda di Platform, seperti ciri yang anda gunakan, apabila menggunakan Platform; data peranti, seperti ID model peranti, halaman yang dilawati dan jenis penyemak imbas, dsb;
  • Maklumat yang kami terima daripada pihak ketiga: Kami mungkin menerima maklumat peribadi tentang anda daripada pihak ketiga, melalui kebenaran yang anda mungkin telah memberikan pihak ketiga tersebut, untuk berkongsi maklumat dengan kami.
 4. Bagaimanakah kami menggunakan Maklumat anda?
  Kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:
  • Penyediaan Platform: Kami menggunakan maklumat peribadi untuk menyediakan akses kepada Platform atau untuk membolehkan anda menggunakan ciri-ciri berbeza Platform dan untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam tinjauan, promosi, acara, atau inisiatif yang serupa.
  • Pemasaran dan Komunikasi: Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memasarkan atau mengiklankan Platform kami, termasuk menghantar bahan promosi dan pemasaran kepada anda.
  • Penambahbaikan: Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan penyelidikan, dan untuk secara amnya menambah baik kandungan dan kefungsian Platform kami atau kualiti Platform kami atau untuk memperkenalkan kandungan atau fungsi baharu pada Platform.
  • Pencegahan dan Penyelesaian Masalah Penipuan: Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pengenalan dan pengesahan, untuk tujuan pengesanan dan pencegahan penipuan, untuk menyelesaikan masalah, atau untuk membantu mempromosikan Platform.
  • Operasi Analitis: Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat analitis bersama-sama dengan maklumat peribadi anda untuk membina profil yang lebih luas bagi Pengguna individu kami supaya kami boleh memberi perkhidmatan kepada anda dengan lebih baik dan menyediakan kandungan dan maklumat tersuai, diperibadikan.
  • Kewajipan Undang-undang: Dalam sesetengah kes, kami juga mungkin mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengumpul Maklumat Peribadi tentang anda, atau mungkin memerlukan maklumat peribadi untuk mematuhi sebarang keperluan undang-undang. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda untuk membalas perintah mahkamah, mengenai proses undang-undang, atau untuk menubuhkan atau melaksanakan hak undang-undang kami atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

  Kami mungkin mengagregatkan atau menyahkenal pasti maklumat peribadi. Jika ya, kami akan mengekalkan dan menggunakan maklumat yang tidak dikenal pasti dalam bentuk tanpa nama atau tidak dikenal pasti dan kami tidak akan cuba mengenal pasti semula maklumat tersebut.

 5. Keselamatan dan Penyimpanan Data:
  Kami telah melaksanakan langkah-langkah yang direka untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan tidak sengaja dan daripada akses, penggunaan, pengubahan dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Keselamatan dan keselamatan maklumat anda juga bergantung kepada anda. Di mana kami telah memberi anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan untuk akses kepada bahagian tertentu Platform kami, anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan ini. Jangan kongsi kata laluan anda dengan sesiapa sahaja, dan jangan gunakan semula kata laluan daripada Platform ini pada mana-mana platform atau perkhidmatan lain. Malangnya, penghantaran maklumat melalui Internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi anda yang dihantar ke Platform kami. Sebarang penghantaran maklumat peribadi adalah atas risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab untuk memintas sebarang tetapan privasi atau langkah keselamatan yang terkandung di Platform. Shaip menggunakan vendor pihak ketiga dan rakan kongsi pengehosan untuk perkakasan, perisian, rangkaian, storan dan teknologi yang berkaitan untuk menjalankan platform kami. Vendor dan rakan kongsi syarikat mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) bagi setiap syarat perkhidmatan atau kontrak. Dengan menggunakan platform kami, anda membenarkan Shaip untuk memindahkan, menyimpan dan menggunakan maklumat anda di Amerika Syarikat dan mana-mana negara lain tempat kami beroperasi.
 6. Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun
  Platform kami tidak bertujuan untuk kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, seperti yang dinyatakan dalam Terma & Syarat kami. Tiada sesiapa di bawah umur 18 tahun boleh memberikan sebarang maklumat peribadi kepada Platform. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dengan sengaja. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, jangan gunakan atau berikan sebarang maklumat pada Platform ini atau pada atau melalui mana-mana ciri/daftarnya di Platform, buat sebarang pembelian melalui Platform, gunakan mana-mana ciri ulasan interaktif atau awam Platform ini atau berikan apa-apa maklumat tentang diri anda kepada kami, termasuk nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel anda atau sebarang nama skrin atau nama pengguna yang anda boleh gunakan. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul atau menerima maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya kami mungkin mempunyai sebarang maklumat daripada atau tentang kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami.
 7. Maklumat sulit
  Shaip tidak mahu menerima maklumat sulit atau proprietari daripada anda melalui Platform kami. Sila ambil perhatian bahawa sebarang maklumat atau bahan yang dihantar kepada Shaip akan dianggap TIDAK sulit. Dengan menghantar apa-apa maklumat atau bahan kepada Shaip, anda memberikan Shaip lesen tidak terhad, tidak boleh ditarik balik untuk menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan, memuat naik, menyiarkan, menghantar, mengedar, memaparkan secara terbuka, melaksanakan, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripada, dan sebaliknya menggunakan bahan tersebut secara bebas. atau maklumat. Anda juga bersetuju bahawa Shaip bebas menggunakan sebarang idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang anda hantar kepada kami untuk sebarang tujuan. Walau bagaimanapun, kami tidak akan mengeluarkan nama anda atau sebaliknya menghebahkan fakta bahawa anda telah menyerahkan bahan atau maklumat lain kepada kami melainkan: (a) kami mendapat kebenaran bertulis anda terlebih dahulu untuk menggunakan nama anda; atau (b) kami terlebih dahulu memberitahu anda bahawa bahan atau maklumat lain yang anda serahkan ke bahagian tertentu tapak ini akan diterbitkan atau sebaliknya digunakan dengan nama anda di atasnya; atau (c) kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang. Maklumat peribadi yang anda serahkan kepada Shaip untuk tujuan menerima produk atau perkhidmatan akan dikendalikan mengikut dasar syarikat kami.
  [Nota: Sila ambil perhatian bahawa dalam keadaan tertentu, maklumat peribadi mungkin tertakluk kepada pendedahan kepada agensi kerajaan menurut prosiding kehakiman, perintah mahkamah atau proses undang-undang.]
 8. Tempoh Pengekalan
  Kami tidak akan menyimpan maklumat peribadi lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, termasuk keselamatan pemprosesan kami, mengesan aktiviti penipuan, mengekalkan dan menambah baik Platform, mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia (contohnya audit, perakaunan dan pengekalan statutori terma), mengendalikan pertikaian, dan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang di negara tempat kami menjalankan perniagaan, tetapi keadaan mungkin berbeza bergantung pada konteks dan perkhidmatan.
 9. Dengan siapa kami berkongsi Maklumat Peribadi anda?
  Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda, untuk tujuan yang disebut dalam Klausa 4, dengan kategori pihak ketiga yang berikut:
  • Pembekal Perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami. Ini termasuk entiti yang kami libatkan atau bekerjasama untuk menyediakan Platform atau fungsinya, perkhidmatan sokongan pelanggan, memproses pembayaran, data hos, melindungi Platform kami, membantu mengiklankan atau memasarkan Platform kami, atau untuk membantu mematuhi proses undang-undang.
  • Affiliate: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan ahli gabungan kami, yang mungkin termasuk syarikat induk, anak syarikat atau kumpulan kami
  • Rakan Kongsi Perniagaan: Kami mungkin memberikan maklumat anda kepada rakan kongsi perniagaan termasuk, tanpa had, rakan kongsi pemasaran dan penaja bersama, untuk pelbagai tujuan.
  • Urus Niaga Korporat: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan entiti perniagaan lain jika kami (atau aset kami) merancang untuk bergabung dengan, atau diperoleh oleh entiti perniagaan tersebut – sekiranya berlaku penyusunan semula, penggabungan atau penstrukturan semula perniagaan.
  • Pihak Ketiga Lain: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang lain, atas dasar yang perlu diketahui, seperti akauntan, peguam, juruaudit, pegawai penguatkuasa undang-undang kami, dll. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda untuk menjawab perintah mahkamah, mengenai proses undang-undang , atau untuk menubuhkan atau melaksanakan hak undang-undang kami atau mempertahankan terhadap tuntutan undang-undang.
  • Dengan Persetujuan Anda atau Sebaliknya Atas Arahan Anda: Selain itu, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga dengan persetujuan anda yang anda berikan sambil berkongsi maklumat peribadi anda dengan mengekalkan piawaian privasi yang utuh dengan pihak ketiga tersebut.

  Mana-mana pihak ketiga yang kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda diwajibkan untuk memberikan tahap perlindungan yang sama, seperti yang disediakan di bawah Polisi ini dan menggunakannya hanya untuk memenuhi perkhidmatan yang mereka berikan kepada anda bagi pihak kami. Apabila pihak ketiga tersebut tidak lagi memerlukan maklumat peribadi anda untuk memenuhi perkhidmatan ini, mereka akan melupuskan butiran tersebut selaras dengan dasar kami melainkan mereka sendiri berada di bawah kewajipan undang-undang untuk mengekalkan maklumat tersebut.

 10. Cookies
  Kami, bersama dengan pembekal perkhidmatan yang membantu kami menyediakan Tapak, menggunakan "kuki", iaitu fail komputer kecil yang dihantar atau diakses daripada pelayar web anda atau peranti anda yang mengandungi maklumat tentang komputer anda, seperti ID pengguna, tetapan pengguna , sejarah pelayaran dan aktiviti yang dijalankan semasa menggunakan Tapak. Kuki biasanya mengandungi nama domain (lokasi internet) dari mana kuki itu berasal, "seumur hidup" kuki (iaitu, apabila ia tamat tempoh) dan nombor unik yang dijana secara rawak atau pengecam serupa. Laman web ini mungkin menggunakan alat pengumpulan data untuk mengumpul maklumat daripada peranti yang digunakan untuk mengakses Tapak, seperti jenis sistem pengendalian, jenis penyemak imbas, domain dan tetapan sistem lain, serta sistem pengendalian yang digunakan dan negara dan zon masa di mana komputer atau peranti itu berada. Pelayar web membenarkan beberapa kawalan ke atas kebanyakan kuki melalui tetapan penyemak imbas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki, termasuk cara mengurus dan memadam kuki, lawati www.allaboutcookies.org.Dengan menggunakan Laman Web ini anda bersetuju untuk memasang Kuki ini pada peranti anda. Kuki boleh dikosongkan secara manual dalam tetapan penyemak imbas anda. Untuk melihat arahan penyemak imbas khusus anda tentang cara mengosongkan Kuki, sila ikuti pautan yang sesuai di bawah:

  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

  Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

  Walaupun pengguna tidak perlu menerima kuki, menyekat atau menolaknya mungkin menghalang akses kepada beberapa ciri yang tersedia melalui perkhidmatan. Tapak ini mengabaikan tetapan penyemak imbas "Jangan Kesan".

 11. Hak Anda
  Adalah penting bagi kami bahawa anda boleh mengakses dan menyemak maklumat peribadi yang kami ada tentang anda dan membuat pembetulan padanya atau memadamkannya, jika perlu. Anda juga boleh menolak untuk menyerahkan sebarang maklumat peribadi atau menarik balik persetujuan anda di bawah Polisi ini pada bila-bila masa. Anda juga boleh menghantar permintaan untuk memadam maklumat peribadi. Untuk berbuat demikian, anda boleh menulis kepada kami di info@Shaip.com. Walau bagaimanapun, ini mungkin menjejaskan keupayaan kami untuk menyediakan anda dengan atau Platform.

  Subjek Data EU mempunyai hak berikut: (1) anda berhak meminta salinan data yang kami ada berkaitan dengan anda; (2) anda berhak membetulkan data yang kami ada berkaitan dengan anda yang tidak tepat atau tidak lengkap; (3) anda dapat meminta data tersebut dihapus dari catatan kami, dan Shaip akan mematuhi permintaan tersebut ketika diminta secara sah untuk melakukannya; (4) di mana syarat-syarat tertentu berlaku untuk mempunyai hak untuk menyekat pemprosesan; (5) anda berhak untuk memindahkan data yang berkaitan dengan anda kepada organisasi lain; (6) anda berhak membantah jenis pemprosesan tertentu; (7) anda berhak membantah pemprosesan automatik; (8) dan jika ada, Anda berhak untuk mengajukan aduan kepada pihak berwenang yang berkenaan.

  Pengguna California mempunyai hak untuk meminta dan menerima (1) kategori maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Shaip mengenai pengguna tersebut; (2) kategori sumber dari mana maklumat peribadi dikumpulkan; (3) tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpulkan atau menjual maklumat peribadi; (4) kategori pihak ketiga yang dengannya Shaip berkongsi maklumat peribadi; dan (5) maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh Shaip mengenai pengguna tersebut.

Shaip tidak melakukan diskriminasi dengan cara apa pun terhadap individu yang menggunakan haknya berdasarkan undang-undang atau peraturan privasi data yang relevan, termasuk Akta Privasi Pengguna California.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Maklumat Peribadi anda, termasuk membuat permintaan berdasarkan Undang-undang Privasi Pengguna California, hubungi kami di:

info@Shaip.com

(866) 473-5655

Maklum Balas: Termasuk Komen, Soalan dan Aduan

Kami menghargai maklum balas anda yang berharga yang juga termasuk sebarang komen, soalan/cadangan dan aduan tentang kami atau tentang penggunaan maklumat anda termasuk dasar privasi kami sekarang dan untuk perkara yang sama anda boleh menghubungi kami. Butiran perhubungan kami adalah seperti berikut:

SHAIP: 12806, Townepark Way, Louisville, Kentucky-40243

e-mel: legal@shaip.com

Jika anda tidak menerima jawapan kepada pertanyaan anda yang berkaitan dengan amalan privasi kami – atau jika anda merasakan pertanyaan anda tidak ditangani dengan memuaskan, anda boleh menyerahkan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan data tempatan anda. Jika anda membuat aduan privasi dengan kami, kami akan bertindak balas untuk memberitahu anda cara aduan anda akan dikendalikan. Kami mungkin meminta anda untuk butiran lanjut, berunding dengan pakar/pihak kami dan menyimpan rekod mengenai aduan anda apabila anda menghantar kepada kami, atau memberikan kami maklumat peribadi melalui e-mel (iaitu, dalam mesej yang mengandungi soalan atau ulasan).