Penyelesaian Data Latihan AI Generatif

Perkhidmatan Generatif AI: Menguasai Data untuk Membuka Kunci Cerapan Ghaib

Manfaatkan kuasa AI generatif untuk mengubah data yang kompleks menjadi kecerdasan boleh tindakan.

Ai Generatif

Pelanggan Pilihan

Memperkasakan pasukan untuk membina produk AI yang terkemuka di dunia.

Amazon
Google
microsoft
Cognit

Kemajuan dalam teknologi AI Generatif tidak henti-hentinya, disokong oleh sumber data baharu, set data latihan dan ujian yang disusun dengan teliti serta model penghalusan melalui pembelajaran pengukuhan daripada maklum balas manusia (RLHF) Prosedur.

RLHF dalam AI generatif memanfaatkan cerapan manusia, termasuk kepakaran khusus domain, untuk pengoptimuman tingkah laku dan penjanaan output yang tepat. Semakan fakta daripada pakar domain memastikan respons model bukan sahaja relevan dari segi konteks tetapi juga boleh dipercayai. Shaip menyediakan pelabelan data yang tepat, pakar domain kelayakan dan perkhidmatan penilaian, membolehkan penyepaduan lancar kecerdasan manusia ke dalam penalaan halus berulang Model Bahasa Besar.

Mengoptimumkan Model Gen AI dengan Data Tersusun & Maklum Balas Manusia

Mengoptimumkan Model Gen Ai

Dataset
Generasi

Gunakan penjanaan segera dengan LLM untuk menambah set data sedia ada & meningkatkan liputan model mengenai pelbagai topik, memastikan prestasi yang mantap.

Tarikh
Anotasi

Libatkan pakar perkara untuk memperhalusi dan menganotasi sumber data tidak berstruktur ke dalam format berstruktur yang sesuai untuk algoritma ML.

Penapisan Model dengan RLHF

Perhalusi model AI dengan menyepadukan semakan manusia yang berterusan ke dalam pembangunan model melalui proses penilaian & penghalusan berulang untuk mengoptimumkan output.

Penilaian Output Kualiti

Pakar melaksanakan audit dan kawalan kualiti untuk mengesahkan dan mengesahkan output sistem AI Generatif.

Shaip menawarkan perkhidmatan Generatif AI yang disesuaikan untuk memajukan penyelesaian perniagaan anda:

Pengumpulan Data untuk LLM Penalaan Halus

Kami mengumpulkan dan menyusun data untuk memperhalusi model bahasa untuk ketepatan dan ketepatan.

Penciptaan Teks Khusus Domain

Perkhidmatan kami mencipta teks khusus untuk sektor seperti undang-undang dan perubatan untuk melatih AI tertumpu domain anda.

Penilaian Ketoksikan

Pendekatan kami menggunakan skala fleksibel untuk mengukur dan mengurangkan kandungan toksik dalam komunikasi yang dijana AI dengan tepat.

Perkhidmatan Pengesahan & Penalaan Model

Kami menilai keputusan gen AI untuk kualiti merentas pasaran dan bahasa untuk memperhalusi AI agar sejajar dengan keperluan khusus pasaran melalui RLHF.

Penciptaan Pantas/Penalaan Halus

Kami mencipta dan mengoptimumkan gesaan bahasa semula jadi untuk mencerminkan interaksi pengguna yang pelbagai dengan AI anda.

Perbandingan Kualiti Jawapan

Rangkaian kami yang luas membolehkan perbandingan menyeluruh jawapan AI untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan model.

Kesesuaian Skala Likert

Maklum balas kami yang disesuaikan memastikan bahawa respons AI mempunyai nada & ringkas yang sesuai untuk senario pengguna tertentu.

Penilaian Ketepatan

Kami menilai kandungan yang dijana AI dengan teliti untuk memastikan ia adalah fakta dan realistik untuk mengelakkan penyebaran maklumat salah.

Kes Penggunaan AI Generatif

Shaip menawarkan kelebihan yang jelas dalam dunia AI Generatif

Menguasakan AI dengan Data Ketepatan

Dengan memanfaatkan pengalaman data selama beberapa dekad, kami memperkasa AI Generatif sepenuhnya. Kepimpinan kami dalam penyelesaian data membolehkan kami menggabungkan set data yang pelbagai untuk aplikasi yang teguh dan selamat. Dengan kemahiran kami, AI mendapat data yang tepat sambil mengekalkan keselamatan dan privasi yang ketat. Kami adalah rakan kongsi yang sempurna untuk perniagaan yang ingin memanfaatkan Generative AI.

Aset, Program & Pelaburan

Kami berdedikasi kepada potensi Generatif AI untuk meningkatkan kecekapan, meningkatkan hasil, & menambah nilai untuk pelanggan kami. Pelaburan kami dalam harta intelek, latihan kakitangan dan alatan AI Generatif bertujuan untuk meningkatkan produktiviti, memodenkan aplikasi dan mempercepatkan pembangunan perisian.

Kepakaran Industri yang Luas

Kami bekerjasama dengan jenama penjagaan kesihatan dan teknologi terkemuka, menggunakan pengetahuan mendalam kami untuk membangunkan aplikasi AI Generatif, seperti mendedahkan cerapan data, mencipta profil pembeli, menguji model dan memperkenalkan ejen digital untuk kakitangan dan pelanggan.

Kepakaran Pembangunan Teknologi

Teknologi adalah teras kami, dan dengan Generative AI, kami membawa kejuruteraan perisian terkemuka kami ke tahap yang lebih tinggi. Kami bekerjasama dengan pelbagai industri untuk memanfaatkan teknologi termaju ini, mempercepatkan penciptaan perisian, meningkatkan perkhidmatan untuk pengguna dan pekerja, serta memperkemas operasi.

Bina Kecemerlangan dalam AI Generatif anda dengan set data berkualiti daripada Shaip

AI Generatif merujuk kepada subset kecerdasan buatan yang tertumpu pada mencipta kandungan baharu, selalunya menyerupai atau meniru data yang diberikan.

Generatif AI beroperasi melalui algoritma seperti Generative Adversarial Networks (GAN), di mana dua rangkaian neural (penjana dan diskriminator) bersaing dan bekerjasama untuk menghasilkan data sintetik yang menyerupai yang asal.

Contohnya termasuk mencipta seni, muzik dan imej realistik, menghasilkan teks seperti manusia, mereka bentuk objek 3D dan meniru kandungan suara atau video.

Model AI Generatif boleh menggunakan pelbagai jenis data, termasuk imej, teks, audio, video dan data berangka.

Data latihan menyediakan asas untuk AI generatif. Model ini mempelajari corak, struktur dan nuansa daripada data ini untuk menghasilkan kandungan baharu yang serupa.

Memastikan ketepatan melibatkan penggunaan data latihan yang pelbagai dan berkualiti tinggi, memperhalusi seni bina model, pengesahan berterusan terhadap data dunia sebenar dan memanfaatkan maklum balas pakar.

Kualiti dipengaruhi oleh volum dan kepelbagaian data latihan, kerumitan model, sumber pengiraan, dan penalaan halus parameter model.