Saip Syarat Perkhidmatan

1. Terma

Dengan mengakses laman web di https://www.shaip.com anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan.

2. Gunakan Lesen

 • Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web Shaip untuk tontonan sementara, bukan komersial sementara sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  • mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
  • menggunakan bahan-bahan untuk tujuan komersial, atau apa-apa untuk paparan awam (komersil atau bukan komersil);
  • cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web Shaip;
  • menghapuskan apa-apa hak cipta atau lain-lain catatan proprietari dari bahan-bahan;
  • memindahkan bahan kepada orang lain atau "cermin" bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.
 • Lesen ini akan ditamatkan secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Shaip pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 • Bahan-bahan di laman web Shaip disediakan secara 'sebagaimana adanya'. Shaip tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 • Selanjutnya, Shaip tidak menjamin atau membuat pernyataan apa pun mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau di laman web yang dihubungkan dengan laman web ini.

4. Batasan

Dalam keadaan apa pun Shaip atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan bahan-bahan tersebut di laman web Shaip, walaupun Shaip atau wakil sah Shaip telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana beberapa bidang kuasa tidak membenarkan batasan jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang muncul di laman web Shaip boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Shaip tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap atau terkini. Shaip boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Namun, Shaip tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan tersebut.

6. Pautan

Shaip tidak menyemak semua laman web yang dihubungkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan apa pun tidak menunjukkan sokongan oleh Shaip dari laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web terpaut adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

Shaip boleh mengubah syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Kentucky dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negeri atau lokasi tersebut.