Inovasi AI Beretika

Siaran Akhbar

Shaip: Inovasi AI Beretika untuk Memperkasa Kepelbagaian Linguistik dan Pemerkasaan Ekonomi

LOUISVILLE, KENTUCKY, AMERIKA SYARIKAT, 01 April 2024: Shaip: Inovasi AI Beretika untuk Memperkasa Kepelbagaian Linguistik dan Pemerkasaan Ekonomi.

Dalam era yang didominasi oleh kemajuan teknologi, Shaip muncul sebagai peneraju dalam memupuk inovasi dan keterangkuman, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (AI). Rangkaian luasnya merangkumi lebih 30,000 Kolaborator merentasi lebih 40 negara, termasuk India, Mexico, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, Turki dan Amerika Syarikat. Komitmen ini diperluaskan kepada memperkasakan golongan miskin dan kurang bernasib baik, memanfaatkan teknologi sebagai daya untuk meningkatkan ekonomi dan peluang yang sama, dan memastikan bahawa manfaat AI bukan sahaja memajukan segelintir orang yang bernasib baik tetapi memartabatkan komuniti di seluruh dunia. Dengan menawarkan perkhidmatan komprehensif yang direka untuk AI Generatif saluran paip, termasuk pelesenan data, pengumpulan, anotasi dan transkripsi, Shaip merangkumi komuniti global yang berdedikasi untuk kemajuan teknologi dan penambahbaikan sosial, memastikan pendekatan holistik kepada pembangunan AI.

Inti kepada etos Shaip ialah pendemokrasian teknologi, bertujuan untuk memperkasakan masyarakat yang pelbagai di seluruh dunia. Ini amat ketara dalam kesannya yang ketara di India, di mana ia telah meluaskan jangkauannya ke lebih 100 daerah, kebanyakannya di kawasan terpencil dari Kashmir ke Kerala. Shaip mempunyai kehadiran yang ketara di seluruh India, memenuhi kepelbagaian linguistik yang luas termasuk Telugu, Urdu, Hindi, Chhattisgarhi, Santhali, Kannada, Marathi, Assam, Bengali, Punjabi, Gujarati, Kashmiri, Nepali, Sanskrit, Malayalam dan banyak lagi. Inisiatif Shaip di wilayah ini tidak terhad kepada sumber data; mereka memperkasakan komuniti luar bandar dengan menyediakan peluang pekerjaan yang adil, sekali gus menyumbang dengan ketara kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial kawasan ini.

Vastal Ghiya, Ketua Pegawai Eksekutif Shaip, menekankan falsafah syarikat, “Di Shaip, kami melihat teknologi sebagai jambatan, bukan penghalang. Komitmen kami untuk memperkasakan komuniti di seluruh dunia membolehkan kami bukan sahaja mencipta teknologi inovatif tetapi juga untuk menempa masa depan di mana keterangkuman digital adalah realiti untuk semua.”

Satu aspek yang ketara daripada Tenaga kerja Shaip adalah komitmennya terhadap keterangkuman, dengan wanita membentuk lebih 35% pekerjanya. Statistik ini menggambarkan dedikasi Shaip untuk memecahkan halangan dan memupuk kesaksamaan jantina dalam industri teknologi. Selain itu, dasar gaji adil syarikat memastikan bahawa setiap pekerja, tanpa mengira lokasi geografi mereka, menerima pampasan melebihi gaji minimum tempatan, menonjolkan komitmen Shaip terhadap amalan etika dan kesaksamaan.

Misi kami melangkaui inovasi semata-mata; kami berhasrat untuk menjana impak masyarakat yang positif. Dengan memastikan gaji yang adil, memperjuangkan kesaksamaan jantina dan menerima kepelbagaian linguistik India, kami mewujudkan penanda aras etika baharu dalam sektor teknologi,” kata Utsav Shah, Ketua Negara di Shaip. Keindahan GenAI ialah ia membolehkan orang dari kawasan terpencil melakukan tugasan ini, meningkatkan komitmen kami terhadap keterangkuman dan kemajuan teknologi. Pendekatan ini bukan sahaja memajukan keupayaan teknologi kami tetapi juga menyumbang dengan ketara kepada peningkatan sosial dengan menyediakan peluang kepada komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan.

Sebagai tambahan kepada amalan tenaga kerja yang beretika, sumbangan Shaip kepada AI dan kemajuan pembelajaran mesin patut diberi perhatian. Penglibatannya dalam projek Bhashini, satu inisiatif oleh Kerajaan India, menyerlah. Bhashini menyasarkan untuk memanfaatkan AI untuk menyampaikan perkhidmatan dalam pelbagai bahasa India, memecahkan halangan bahasa digital dan menjadikan perkhidmatan digital lebih mudah diakses di seluruh landskap linguistik India yang pelbagai. Projek ini mendapat manfaat daripada kepakaran Shaip dalam mengumpul dan menyalin set data bahasa India, dengan itu menyokong komuniti tempatan, menggalakkan kesaksamaan jantina, dan mematuhi piawaian pekerjaan yang beretika, menetapkan model untuk industri teknologi.

Amalan kerja beretika dan inklusif Shaip termasuk:

  • Polisi Gaji Adil: Memastikan pampasan yang sama untuk semua pekerja, mencerminkan nilai sumbangan mereka dan menyokong kesejahteraan ekonomi mereka.
  • AI beretika: Melindungi privasi dan keselamatan data, dan mengekalkan ketelusan dalam latihan AI dan penggunaan data.
  • AI yang bertanggungjawab: Mengenal pasti dan mengurangkan berat sebelah untuk menggalakkan keadilan dalam aplikasi AI.
  • Pariti Pembayaran: Mengguna pakai piawaian pembayaran global yang merangkumi kos sara hidup dan keadaan ekonomi dan memastikan pembayaran tepat pada masanya untuk kestabilan ekonomi.
  • Peluang sama rata: Menyediakan pekerjaan tanpa diskriminasi yang menyediakan peluang yang sama tanpa mengira kaum, jantina, agama atau kewarganegaraan, dan menggalakkan tenaga kerja yang pelbagai untuk pembangunan AI yang lebih kaya.
  • Keterangkuman dalam Pembangunan AI: Membangunkan AI dengan kecekapan budaya dan menjadikan platform boleh diakses oleh semua pekerja.

Kesimpulannya, Shaip berada di barisan hadapan dalam menggabungkan teknologi dengan kemanusiaan, memperjuangkan masa depan di mana keterangkuman digital dan kepelbagaian linguistik bukan sekadar ideal tetapi realiti. Melalui projek perintis dan komitmen terhadap amalan beretika, Shaip membuka jalan ke arah era baharu keterangkuman digital, memperkayakan kehidupan di peringkat global.

Hubungan Media:

Saip

Anubhav Saraf, Pengarah Pemasaran

e-mel: info@shaip.com

12806 Jalan Taman Negara,

Louisville, KY 40243-2311