AI yang bertanggungjawab

Perbezaan Antara AI Bertanggungjawab & AI Beretika

Pasaran AI global yang berkembang pesat dijangka akan dicapai $ 1847 bilion pada 2030. Dengan AI menjadi tumpuan utama dalam kehidupan kita, mengetahui jenis kecerdasan yang kita berinteraksi adalah penting.

AI yang bertanggungjawab menumpukan pada mencipta sistem dan penyelesaian beretika, manakala AI beretika menyasarkannya integriti moral. AI yang bertanggungjawab memudahkan perniagaan membuat skala menggunakan AI. Sebaliknya, AI Etika berusaha untuk keadilan tetapi mungkin tidak selalu mengutamakan kelajuan atau kecekapan.

Menyedari perbezaan ini membantu kami menjadi pengguna dan pembangun teknologi AI yang lebih baik. Dalam artikel ini, kami akan berhasrat untuk memahami secara mendalam tentang AI yang bertanggungjawab dan AI yang beretika.

Apakah AI yang Bertanggungjawab?

Bertanggungjawab ai

AI yang bertanggungjawab ialah pendekatan yang memfokuskan pada aspek etika dan undang-undang dalam kedua-dua pembangunan dan penggunaan. Ia bertujuan untuk mencipta AI yang selamat, boleh dipercayai dan kukuh dari segi moral. Melaksanakan AI yang bertanggungjawab bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan meminimumkan masalah seperti berat sebelah AI.

Peguambela untuk AI yang bertanggungjawab menekankan kepentingan set garis panduan universal. Amalan terbaik ini boleh membimbing organisasi global dalam membina sistem AI yang berpaksikan manusia, boleh difahami dan telus. Rangka kerja AI yang direka bentuk dengan baik dan bertanggungjawab dapat memastikan hasil yang saksama dan telus.

Walau bagaimanapun, piawaian untuk AI yang boleh dipercayai tidak seragam. Mereka bergantung pada saintis data dan pembangun yang mencipta dan melaksanakan penyelesaian AI organisasi. Ini menghasilkan pelbagai pendekatan untuk mencegah berat sebelah dan memastikan ketelusan merentas syarikat yang berbeza.

Menggunakan AI yang bertanggungjawab boleh dilakukan dalam pelbagai sektor. Sebagai contoh, dalam sumber manusia, alatan AI boleh membantu syarikat membuat keputusan bakat yang bukan sahaja cekap tetapi juga beretika dan adil dengan mengurangkan berat sebelah.

Kepentingan AI Bertanggungjawab dalam Perniagaan

AI yang bertanggungjawab memegang tempat penting dalam dunia perniagaan apabila AI menjadi lebih arus perdana. Ini caranya:

 • Membina Kepercayaan: AI yang bertanggungjawab membantu syarikat mendapat kepercayaan pelanggan dan pihak berkepentingan. Kepercayaan ini boleh membawa kepada peningkatan kesetiaan jenama dan reputasi yang lebih baik.
 • Mengurangkan Risiko: Menggunakan AI yang Bertanggungjawab mengurangkan peluang kerosakan undang-undang dan reputasi. Ia membantu dalam mengelakkan berat sebelah dan memastikan pematuhan undang-undang privasi data.
 • Pembuatan Keputusan yang Dipertingkatkan: Cerapan yang adil dan tidak berat sebelah yang dijana oleh AI Bertanggungjawab menyumbang kepada keputusan perniagaan yang lebih baik. Ini membawa kepada strategi yang lebih berkesan.
 • Inovasi dan Kemampanan: Amalan AI yang bertanggungjawab menggalakkan inovasi dalam had etika. Syarikat yang mengutamakan AI Bertanggungjawab berkemungkinan mencapai kejayaan jangka panjang.

Apakah AI Etika?

Etika ai

AI beretika merujuk kepada mencipta sistem kecerdasan buatan yang menumpukan pada keadilan, ketelusan, akauntabiliti dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Ia membuat pilihan yang menghormati hak semua orang dan mengikut garis panduan moral.

Matlamat utama di sini adalah untuk melayan semua pengguna secara sama rata, bersikap terbuka tentang keputusan dan bertanggungjawab terhadap sebarang hasil. Contohnya ialah sistem AI dalam pengambilan pekerja yang tidak memihak atau tidak memihak kepada calon berdasarkan jantina atau etnik.

AI beretika bukan sekadar keperluan teknikal tetapi keperluan sosial. Memandangkan AI menjadi sebahagian besar dalam kehidupan kita, menjadi penting untuk memastikan ia beroperasi secara adil dan telus. Ini membantu mengelakkan amalan tidak adil dan memupuk masyarakat di mana teknologi memberi manfaat kepada semua orang.

Kepentingan AI Beretika dalam perniagaan

Kebimbangan etika telah mendapat perhatian daripada pemimpin industri dan menjadi semakin relevan apabila AI berkembang. Itulah sebabnya AI beretika menjadi penting atas beberapa sebab:

 • Keselamatan awam: AI beretika adalah penting untuk memastikan keselamatan awam. Sebagai contoh, kereta pandu sendiri memerlukan algoritma etika untuk membuat keputusan kecemasan.
 • Pencegahan Penipuan: AI beretika melindungi daripada penyalahgunaan, kerana AI juga boleh dijadikan senjata untuk penipuan. Sebagai contoh, AI digunakan dalam a $243,000 penipuan pada 2019 dengan meniru suara CEO.
 • Menghapuskan Bias: Menangani kecenderungan tidak sedarkan diri dalam AI adalah penting. Algoritma yang salah boleh mengekalkan stereotaip jantina, kaum dan umur yang berbahaya.
 • Keprihatinan yang menonjol: Pemimpin industri seperti Bill Gates menekankan keperluan untuk menilai risiko AI untuk mengelakkan krisis masa depan.

Perbezaan Utama antara AI Bertanggungjawab dan AI Beretika

AI yang bertanggungjawab dan Beretika berbeza dalam cara yang penting. Memahami perbezaan ini boleh menjelaskan mengapa mereka kadangkala bertentangan.

KriteriaAI yang bertanggungjawabEtika AI
MatlamatBertujuan untuk mencipta AI untuk interaksi yang selamat, beretika dan telus dengan pengguna.Bertujuan untuk mencipta AI yang membuat keputusan yang bermoral dan melayan semua pengguna secara adil.
SkopBoleh digunakan untuk pelbagai sektor, dari penjagaan kesihatan hingga kewangan.Menangani nilai masyarakat yang lebih luas seperti keadilan, akauntabiliti dan ketelusan.
PelaksanaanMelibatkan pendekatan pelbagai disiplin, termasuk pakar undang-undang untuk tadbir urus.Juga memerlukan pasukan pelbagai disiplin, tetapi dengan lebih fokus pada etika dan kesedaran moral
Pengalaman PenggunaBerusaha untuk pengalaman seimbang yang cekap dan beretika.Mengutamakan pengalaman yang adil dan tidak berat sebelah, berpotensi mengorbankan kelajuan.

Peranan Data dalam AI Bertanggungjawab dan Beretika

Data bertindak sebagai tulang belakang untuk kedua-dua sistem AI Bertanggungjawab dan Beretika. Dalam AI Bertanggungjawab, data adalah penting untuk membuat keputusan yang beretika dan telus. Untuk AI Etika, analisis data yang teliti adalah penting untuk menghapuskan berat sebelah dan memastikan keadilan.

Data dalam AI Bertanggungjawab

 • Keselamatan: Data yang dikumpul mestilah selamat dan memfokuskan privasi untuk melindungi pengguna.
 • Tadbir Urus: Log data terperinci dikekalkan untuk akauntabiliti dan kebolehkesanan.
 • Kualiti: Data berkualiti tinggi dan tidak berat sebelah adalah penting untuk model pembelajaran mesin beretika.

Data dalam AI Etika

 • Kualiti: Memerlukan data yang disusun dengan teliti dan tidak berat sebelah untuk latihan.
 • Ketelusan: Sumber data mestilah jelas untuk mengekalkan akauntabiliti.

Menggunakan perkhidmatan pengumpulan data yang boleh dipercayai boleh memanfaatkan kedua-dua jenis AI dengan ketara:

 • Ketekalan: Data seragam membolehkan hasil yang tepat dan boleh dipercayai.
 • Menyeluruh: Skop data yang luas membolehkan AI membuat keputusan yang menyeluruh.

Pengumpulan data yang berkualiti boleh menjadi faktor biasa dalam meningkatkan tanggungjawab dan etika. Sebagai contoh, pengumpulan data daripada pelbagai demografi boleh membantu AI yang Bertanggungjawab dalam membuat keputusan beretika sambil memastikan AI Etika tidak berat sebelah.

Kongsi sosial